Menu:

Principal investigators


Institut Jožef Stefan

Univerza v Ljubljani

Univerza v Mariboru

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Univerzitetni klinični center Ljubljana

Lek farmacevtska družba d.d., Ljubljana

JENKO – kemija, inovacije,konzultacije, zastopanja, d.o.o.

ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o.